Hakkımızda

Europa Nostra Türkiye (Bizim Avrupa/ Europa Nostra Derneği), Europa Nostra ağına paralel bir biçimde, Türkiye’de bağımsız olarak çalışma yürüten bir dernektir.

Haziran 2010’da İstanbul’da yapılan Europa Nostra Kongresi sonrasında, çoğunluğu daha önce ya da kongre hazırlık süresi içinde Europa Nostra’ya üye olmuş oda, vakıf, dernek temsilcileri ve bireylerden oluşan bir Girişim Kurulu’nun 23 Haziran 2010’da aldığı kararla Kurucu Yönetim Kurulu seçilerek kuruluş çalışmaları başlatılmış ve 14 Ekim 2010’da 65 kurucunun yaptığı başvuru ile resmen kurulmuştur.

Europa Nostra Türkiye, kültürel miras alanındaki faaliyetlerin etkinleştirilip geliştirilmesini sağlamayı ve Avrupa’da ve Türkiye’de bu konuda çalışmalar yapan  kişi, kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak çalışmalar, projeler yürütmeyi işlevini üstlenmiş bir sivil toplum kuruluşudur.
Europa Nostra  Türkiye, bu işlevini yerine getirmek için doğrudan ve üye kuruluşların çalışmaları yoluyla:

  • Türkiye’de kültürel miras alanının çeşitli kesimlerinin ortak ve UNESCO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tanımlarına uygun bir kültürel miras kavramı çerçevesinde bütünleşmesi,
  • Türkiye’de bu alanlarda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında daha güçlü bir iletişimin sağlanması,
  • Kültür politikalarının koruma doğrultusunda etkilenmesi, koruma standartlarının yükseltilmesi,
  • Kültürel miras alanında Avrupa’daki entelektüel ve mesleki birikimlerin ülkemize aktarılması,
  • Türkiye’deki başarı ve sorunların Avrupa’daki meslek ve ilgi çevreleriyle paylaşılması,
  • Avrupa’nın öteki ülkeleriyle kültürel miras alanında daha çok sayıda ve daha büyük çaplı ortaklıklar kurulması,
  • Ülkemizde her kuşaktan yurttaşlara kültürel miras alanında daha geniş ve sistemli eğitim olanaklarının sağlanması,
  • Basın-yayın araçlarında kültürel miras farkındalığının yükseltilmesi…
    vizyonuyla çalışmalarını yürütür.

Europa Nostra Türkiye çalışmalarında gönüllülük temel çalışma biçimidir. Gönüllü çalışma ile yürütülemeyecek alanlarda ve gönüllü çalışmaların eşgüdümü için, olanaklar ölçüsünde profesyonel kadrolar görev yapar. Derneği’nin şubesi yoktur, ofisi İstanbul’dadır.