Onlar nasıl başarıyor?: Avrupa’da kültürel miras ve STK’lar

2010 yılı Nisan-Eylül ayları arasında Hollanda Araştırma Enstitüsü, Hollanda Kültürel Miras Kurumu, İngiliz Kültür Heyeti, Alman Arkeoloji Enstitüsü, ve Fransız Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle, Hollandalı, Alman, İngiliz ve Fransız STK temsilcileri ile gerçekleştirdiği dört panel sunumlarını ve tartışmalarını içermektedir.

Tüm Yayınlar

Avrupa Çoklu Kültürel Aidiyet Bildirgesi (2010)